พิธีมอบรางวัล MU ENERGY AWARDS 2017
22/12/2017
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2
22/12/2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและโครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป พร้อมพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล