ช่องทางการติดต่อและแผนที่การเดินทาง

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เลขที่ : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-4400
โทรสาร : 0-2441-9720
อีเมล์ : oppemu@mahidol.ac.th