นโยบายไม่รับของขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดล (NO GIFT POLICY)

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566