ข่าวประชาสัมพันธ์

19/11/2018

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

21/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเลือกผู้แทนจากส่วนงานเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง

01/07/2019

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายและสมาชิกเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” 

01/07/2019

เสวนา “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

01/07/2019

การศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง