หนังสือชี้แจงมาตรการสำหรับ Inbound และ Outbound Mobility เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)