มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2
11/11/2019
Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships Research and Mobility Programs” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Mandalay International Science Academy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจาก Mandalay International Science Academy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และรับฟังการบรรยายข้อมูลหลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้คณะผู้แทนทุกท่านยังได้ เรียนรู้วิธีการทำกระทงแบบไทยและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ในช่วงเย็น ณ บริเวณมหิดลสิทธาคาร อีกด้วย