มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Mandalay International Science Academy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
11/11/2019
การเปิดศูนย์ MU – NCKU Joint Research Center และงานประชุม Mahidol University – National Cheng Kung University 2019
20/11/2019

Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships Research and Mobility Programs” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนจาก Campus France ประจำประเทศไทย นำโดย นายพลวัฒน์ คันทะพรม ให้การบรรยายประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรมและทุนแลกเปลี่ยนบุคลากร สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำใน ประเทศฝรั่งเศส ณ ห้อง 404 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การบรรยายเพิ่มเติม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Fellowship Recipient Program) และศิษย์เก่า Campus France กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ขอขอบคุณ คณะเภสัชศาสตร์สำหรับการจัดงานในครั้งนี้และพบกับกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ได้ในโอกาสต่อไปค่ะ