มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์
31/10/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2
11/11/2019

กิจกรรม Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships Research and Mobility Programs”

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Campus France ประจำประเทศไทย นำโดย นายพลวัฒน์ คันทะพรม ให้การบรรยายประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม และทุนแลกเปลี่ยนบุคลากร สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำ ณ ประเทศฝรั่งเศส

สำหรับใครที่สนใจและพลาดโอกาสในวันนี้ สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “Studies in France” โดยผู้แทนจาก Campus France ประจำประเทศไทย ได้อีกครั้ง ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท