ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน Australian International Education Conference (AIEC) ณ International Convention Center (ICC) ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Indiana University – Purdue University Indianapolis เพื่อการหารือและขยายผลถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชการในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สาธารณสุข นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งในช่วงบ่ายคณะผู้แทนยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การศึกษาทางไกล และการวางแผนการสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยอีกด้วย