โครงการ “Study in France and Scholarships by Campus France ประเทศไทย”

วันพุธที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก Campus France ประเทศไทย นำโดย Dr. Guillaume Da, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation และ Mr. Pierre Dumont, Head of Campus France Bangkok Office ให้การบรรยายเรื่อง “Study in France and Scholarship Opportunity” ในโครงการที่ทางกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Campus France ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประมาณ 30 คน ซึ่งการบรรยายในช่วงเช้าจัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไทและในช่วงบ่ายจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Campus France ก่อนเริ่มการบรรยายในช่วงบ่าย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อีกด้วย