โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ

P04FB

การตั้งหนี้ผ่าน Template และการจัดทำฎีกา (1 ฎีกา หลายเจ้าหนี้)

การประมาณการหนี้สิน เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

การบันทึการรับเงิน Bill Payment และการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน

6-5-2564 17-29-35

กระบวนการด้านบริหารสินทรัพย์ถาวร

อบรม AM เมษายน 2564-OK

การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

DSCF1023

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดูงาน

ยินดีต้อนรับ สถาบันจิตรลดา 1

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

FBDSCF0964

อบรม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

DSCF0010

วันสงกรานต์ 2562

IMG_9039

มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน

IMG_8681

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ศึกษาดูงาน

4x6 - หน้าภาพกิจกรรม 2

ประชุมระบบ e-Payment

4x6 - หน้าภาพกิจกรรม 1

โครงการสัมมนากองคลัง รุ่นที่ 3

IMG_8012

โครงการสัมมนากองคลัง รุ่นที่ 2

IMG_7605

โครงการสัมมนากองคลัง รุ่นที่ 1

IMG_7377

อบรมบริการวิชาการ

01

สวัสดีปีใหม่

P1050315

สงกรานต์ 2561

P1050796