Infographic : การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Infographic : นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
27/02/2020
Infographic : 7 ขั้นตอนการล้างมือ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
27/02/2020

Infographic : การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


ขอบคุณข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
**หากต้องการภาพขนาดจริงโปรดคลิ๊กที่ภาพก่อนบันทึก