เทคนิคบริหารเวลา สำหรับคนทำงานรุ่นใหม่

6 สัญญาณ คุณกำลังทำงานหนักเกินไปหรือเปล่า ?
14/06/2018

เทคนิคบริหารเวลา สำหรับคนทำงานรุ่นใหม่

ปัจจุบันการทำงานของคนเราพบว่ามากกว่า 40% ชีวิตของคุณอยู่กับการทำงาน ไม่ว่าเราจะอยู่ในบริษัทไหน จะเป็นพนักงานบริษัทในองค์กรเล็ก หรือใหญ่ การบริหารเวลา เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ

โดยเฉพาะพนักงานบริษัท หรือมนุษย์เงินเดือน การบริหารเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จะบริหารเวลาอย่างไรให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหารทำงานให้กับตัวคุณเองมากขึ้น

1. ปลุกสมอง ตั้งสมาธิ และ สติ ก่อนทำงานในทุกๆ เช้า

2. กำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จของงานอย่างชัดเจน

3. ทำ To Do List จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน

4. กำหนดเกณฑ์ในการใช้เวลาในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างให้ชัดเจน

5. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่จะแบ่งเบาภาระการทำงานได้ดีที่เดียว

6. แบ่งเวลาการทำงาน และ การพักผ่อนให้มีความสมดุลกัน

7.ควบคุมเวลาในการประชุม ใช้เวลาประชุมให้น้อยที่สุด เน้นที่สาระสำคัญของประชุมแต่ละครั้ง

8. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการค้นหา

9. การใช้เทคโนโลยีมาช่วย ในการทำงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ เว็ปออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดกระดาษ

“เพียงเท่านี้คุณก็สามารถนำเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากไปปฏิบัติได้ การวางแผนและการเตรียมตัวก็จะง่ายมากขึ้น นี่เป็นแค่เกร็ดความรู้ส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวสู่อนาคตการทำ”

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, thaihealth [เทคนิคบริหารเวลา สำหรับคนทำงานรุ่นใหม่]