10 อันดับแน้วโน้มความปลอดภัยด้านไอทีในปี 2011
31/07/2017
Global Risks 2013 – Eighth Edition
01/08/2017

The 2012 information security breaches

“ปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นขององค์กรขนาดใหญ่ที่ถูกเจาะเข้าระบบ และในทุกวันนี้การลงทุนในการป้องกันการละเมิดความปลอดภัยอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ (Programmable Logic Controller: PLC) เพิ่มขึ้นหลายพันล้านปอนด์ต่อปี จากการสำรวจล่าสุดของ 477 ธุรกิจในสหราชอาณาจักร”