กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564
20/05/2021
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001:2015
21/07/2021

Circular Economy GCxMahidol Webinar 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ Circular Economy & Sustainability for Higher Education

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Circular Economy & Sustainability for Higher Education ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กำหนดจัดขึ้น นับเป็นครั้งแรกของ 2 องค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับประเทศ ที่พร้อมมาบอกเล่ามุมมองที่น่าสนใจกับความมุ่งมั่นในการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร (GC) และ Ms.Mari Nishimura Youth, Education and Advocacy Unit, Ecosystems Division (Nairobi Office), UN ร่วมการเสวนาในครั้งนี้

ในการนี้ มีการอภิปรายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนด้าน Sustainability และ Circular Economy ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนะนำแคมเปญ “YOUเทิร์น” คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์ เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมส่งขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะและเพิ่มมูลค่า เพื่อนำกลับมา UPCYCLING ผลิตเป็นเสื้อโปโล และจำหน่ายเพื่อจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19