ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ในโครง Staff Mobility 2019 (Inbound)มาศึกษาดูงาน
07/08/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk”
15/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ในโครงการ Staff Mobillity 2019 (Inbound) ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าเยี่ยมชม บ่อบำบัดน้ำเสีย ไบโอดีเซล การจัดทำปุ๋ย ศึกษาโครงการธนาคารขยะและนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล