MU SDGs Talk
23/07/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน
08/08/2019

ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ในโครง Staff Mobility 2019 (Inbound)มาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ในโครงการ Staff Mobillity 2019 (Inbound) ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าเยี่ยมชม บ่อบำบัดน้ำเสีย ไบโอดีเซล การจัดทำปุ๋ย ศึกษาโครงการธนาคารขยะและนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล