03/09/2018

ผู้แทนจาก National Chung Hsing University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก National Chung H […]
07/09/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Korea National University of Education

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิ […]
12/09/2018

โครงการ Erasmus+ University Roadshow

โครงการ Erasmus+ Universit […]
18/09/2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำห […]
19/09/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Prof. Dean T. Jamison, Emeritus Professor of Global Health from University of California

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
26/09/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ A-4U – Alliance of 4 Spanish Universities จากประเทศสเปน

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
28/09/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]