ม.มหิดล หวั่นเมตาเวิร์ส เป็นดาบสองคม เตือนเฝ้าระวังผลกระทบต่อเด็กและกลุ่มเปราะบาง
17/05/2022
ม.มหิดล ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม “เครื่องวัดรังสีคอสมิกในอวกาศ” สนองรับภารกิจพิชิตอวกาศส่งดาวเทียมไทยโคจรรอบโลก
18/05/2022

ม.มหิดล ส่งเสริม mHealth เรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาวะด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญในการชีวิตประจำวันในโลกยุคปัจจุบัน
mHealth (mobile health) หรือเทคโนโลยีสื่อสารที่ใช้ระบบติดตามดูแลสุขภาวะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยตนเองของผู้คนทั่วโลก 
ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องลุกขึ้นก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ที่ใช้มือถือเป็นปัจจัยหลัก ไม่ว่าจะด้วยเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกาย หรือการพบแพทย์ทางออนไลน์ กลายเป็นที่มาของ mHealth เพื่อการดูแลสุขภาวะด้วยตนเอง ที่ทำให้คนไทยสามารถสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU) ได้กล่าวถึงบทบาทการพัฒนา mHealth ของสถาบันฯ ว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำฐานข้อมูลเมนูอาหารที่แสดงจำนวนแคลอรี่และคุณค่าทางโภชนาการ “INMU-Dailymenu Plan (IDP)” และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลภาวะโภชนาการสำหรับบุคคลทั่วไปมากว่าหนึ่งทศวรรษโดยใช้งานร่วมกับข้อมูลปริมาณสารอาหารที่คนไทยควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference Intakes / DRIs) ของคนไทย ซึ่งข้อมูลอาหารมีทั้งจำนวนแคลอรี่ และปริมาณสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารน้ำตาล โคเลสเตอรอล แคลเซียม โพแทสเซียม เหล็กโซเดียม และวิตามินต่างๆ ซึ่งผลที่ได้เป็นค่าสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ต่อไปยังจะสามารถพัฒนาเพื่อการเฝ้าระวังในผู้ใช้ที่ต้องมีการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา มองว่า การพบแพทย์และเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยเป็นปลายทาง ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ การเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาวะด้วยตนเองในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าในอนาคตฐานข้อมูลที่ทาง INMU ได้สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่องนี้ จะสามารถนำไปเชื่อมโยงต่อยอดการใช้งานเช่น ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารออนไลน์เพื่อสุขภาพ ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตโลกยุคใหม่ และสอดคล้องกับวิถีการใช้มือถือเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพ หรือ  mHealth
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาวะด้วยตนเองในวงกว้างซึ่งต่อไปทาง MUSS จะได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมระยะสั้น (short courses) และวิจัยเกี่ยวกับ E-Sports ซึ่งเป็นประเภทกีฬาที่ได้รับการบรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกล่าสุด เพื่อตอบโจทย์กระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่อไปอีกด้วย
ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th
สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
ออกแบบแบนเนอร์โดย วรรณพร ยังศิริ นักวิชาการสารสนเทศ
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210
5/5 - (1 vote)
PR
PR