ม.มหิดล ศึกษาบทบาท “ล่ามทางการแพทย์” เป็นแนวทางสร้าง “เครือข่ายนักแปลและล่าม” ช่วยเหลือแรงงานอพยพและชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย ช่วงวิกฤติ COVID-19
08/11/2022
ม.มหิดล สร้างชุมชนแข็งแกร่ง ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
08/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเสริมโปรตีนสูง เพิ่มมูลค่า-คุณค่า”ถั่วดาวอินคา” สนองนโยบาย BCG เพื่อเศรษฐกิจชาติ

กระแสนิยม “ถั่วดาวอินคา” (sacha inchi) ในประเทศไทยมีมานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยเป็นที่ยอมรับในฐานะพืชอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งเรียกชื่อตามลักษณะของผลคล้ายรูปดาว นิยมนำเมล็ดในที่มีรูปร่างคล้ายถั่วมาสกัดน้ำมันอันอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ที่ดีต่อสมอง โดยมักทิ้งกาก หรือนำไปทำเป็นอาหารสัตว์

แม้กากถั่วดาวอินคาจะถูกสกัดเอาน้ำมันออกแล้ว พบว่ายังอุดมด้วยคุณค่าโปรตีน โดยได้มีผู้ประกอบการหลายรายภายในประเทศไทยนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดผงชงดื่ม แต่ยังพบข้อจำกัดเรื่องกลิ่นของกากถั่วดาวอินคา และการละลายช้าในน้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เนรมิตกากถั่วดาวอินคาที่ไร้ค่า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้นำเอากากถั่วดาวอินคาไปผ่านกระบวนการสกัดไขมัน พร้อมเสริมด้วยคุณค่าโอเมก้า 3 และพรีไบโอติกส์ครั้งแรก

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการต้มเพื่อขจัดกลิ่น ก่อนนำไปสกัดไขมัน และย่อยสลายโมเลกุลโปรตีนให้เล็กลง เพื่อให้ง่ายต่อการละลายน้ำและดูดซึม ตลอดจนเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยการเติมเมล็ดแฟลกซ์ (flax seed) อันอุดมด้วยโอเมก้า3 ซึ่งสูญเสียไปจากการสกัดน้ำมัน รวมทั้งเสริมด้วยการเติมพรีไบโอติกส์ ใยอาหาร “อินูลิน” (inulin) ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีหรือโพรไบโอติกส์ที่คอยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ก่อนผ่านวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) เพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค และเก็บรักษา

ซึ่งจากการนำกากถั่วดาวอินคาที่มีโปรตีนสูงอยู่แล้วถึงร้อยละ 56.6 เมื่อผ่านกระบวนการที่ทำให้ได้โปรตีนสูงขึ้นถึงร้อยละ 74.19 และเหลือไขมันเพียงร้อยละ 0.48 นั้น เหมาะอย่างยิ่งต่อการนำไปต่อยอดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional food) หรืออาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based protein) ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง เพื่อช่วยลดโลกร้อนทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำปศุสัตว์ที่พบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำลายชั้นบรรยากาศของโลกในปริมาณสูง

รวมทั้งมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากการไร้สาร “เฮกเซน” (Hexane) ตกค้างในขั้นตอนการสกัดไขมันในกากถั่วดาวอินคา

อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบาย BCG ของประเทศไทย ในการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจดาวอินคาซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญ

นอกจากนี้ ในการผลิตยังได้ลดต้นทุนด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่แล้วภายในประเทศ ด้วยการใช้ “เอนไซม์จากสับปะรด” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ในกระบวนการย่อยสลายโมเลกุลโปรตีนให้ง่ายต่อการละลายน้ำและดูดซึมอีกด้วย

ปัจจุบันผลงานดังกล่าวได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาและเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินการโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้ส่งตีพิมพ์สาระสำคัญส่วนหนึ่งของงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างการเสนอผลจากการวิจัยทั้งหมดตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้อันเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลกต่อไป

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

1.นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 20-9-65 https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_229701

2.ThaiPR.NET 19-9-65 https://www.thaipr.net/education/3241300

3.RYT9.COM 19-9-65 https://www.ryt9.com/s/prg/3357982

4.newswit 19-9-65 https://www.newswit.com/th/Lnv4

5.Edupdate 19-9-65 https://www.edupdate.net/2022/28273/

6.นิตยสารสาระวิทย์ 20-9-65 https://www.nstda.or.th/sci2pub/sacha-inchi/

7.ThaiQuote 20-9-65 https://www.thaiquote.org/content/248208

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vczb3yvmBQG5umbsqawDEcNc4ErZCR6NoRLH3eSDa5eNiPvsbQt6SWbt7CqY54Kel&id=208820289449647

8.เมดิคอลไทม์ 21-9-65 http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=1336

9.Thai Innovation Center 21-9-65 https://thaiinnovation.center/2022/09/sacha-inchi/?fbclid=IwAR2YlHmoNhxiUadwj1_3030DL3-w4MxT70WqAr2FuESH6FKdR-6I1oVWICA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02An9Pq4gM29JNiThy3pmL4ChNdJKCg556aKRCRfhGziA1RyfX9cpbdPuWTm1n4BtJl&id=115657123295283

10.Xcitetv 22-9-65 https://xcitetv.co/health-c/2427/?fbclid=IwAR1eluyud36db_1k4O_Hx64TRW0zUu5KZJ9hRPMCThIjQF7200Wpa6-PLos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0otu1SyqFzevrekPfyJnEmKmiSvb6Pf1VZ6fZubbPz2X7kofP6fbTFG3kZ1diBo5Ml&id=100082798552454

11.เส้นทางเศรษฐี 25-9-65 https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_224489?fbclid=IwAR0FsGulJ0oDSpirierzLbJxc96tG3yfqXbacqxsdWcHE3o_31uEKFaaj7c

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07Ld3XRWsMp7T7Rd2YmvFSiAgmQud6MsD88WTm3JxFG7YEtMpLJvzktEm34NgmPvFl&id=100064645543637

12.LINE TODAY 25-9-65 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/1DXOELp?utm_source=copyshare

ให้คะแนน
PR
PR