แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 28 ปี หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360°
08/11/2018
มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 52
27/11/2018

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง “Digital Transformation”

46138

22 พฤศจิกายน 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง “Digital Transformation” จัดขึ้นโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ โดยมี ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ กล่าวรายงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Digital Transformation” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล แก่ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานบริหารทั่วไป รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 250 คน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการให้เกิดประสิทธิภาพ การประชุมวิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Recent post