คลังภาพปีงบ65

13/01/2022

การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี # 12 ม.ค. 2565

12/01/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 11 ม.ค. 2564

22/12/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 22 ธ.ค. 2564

21/12/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 21 ธ.ค. 2564

08/12/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 23/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 8 ธ.ค. 2564

07/12/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 33/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 7 ธ.ค. 2564

03/12/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล) ครั้งที่ 2/2565 # 3 ธ.ค. 2564

03/12/2021

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร # 3 ธ.ค. 2564

24/11/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 22/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 24 พ.ย. 2564