คลังภาพปีงบ64

22/09/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 22 ก.ย. 2564

21/09/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 21 ก.ย. 2564

16/09/2021

การตรวจประเมินศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564 “Office of Strategic Management – OSM in Action” # 15 ก.ย. 2564

08/09/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 17/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 8 ก.ย. 2564

07/09/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 7 ก.ย. 2564

25/08/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 25 ส.ค. 2564

25/08/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 24 ส.ค. 2564

16/08/2021

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง พื้นที่วิทยาเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 1/2564 # 16 ส.ค. 2564

11/08/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 11 ส.ค. 2564