คลังภาพปีงบ62

02/10/2019

คณะผู้บริหารและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ด้าน Governance-Risk-Compliance (GRC) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) #27 ก.ย. 2562

19/09/2019

การดำเนินการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน พื้นที่พญาไท (Business Continuity Management (BCM)) มหาวิทยาลัยมหิดล #16 ก.ย. 2562

10/09/2019

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟสำนักงานอธิการบดี และ ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562 # 6 ก.ย. 2562

02/09/2019

การประชุมนำเสนอแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องของส่วนงานในพื้นที่บางกอกน้อยและหารือเกี่ยวกับแนวทางที่ต้องดำเนินการร่วมกันในภาพพื้นที่บางกอกน้อย # 30 ส.ค. 2562

02/09/2019

การประชุมหารือและวางแนวทางการดำเนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ 2562 # 28 ส.ค. 2562

31/07/2019

การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความต่อเนื่องพื้นที่บางกอกน้อย ครั้งที่ 1 # 30 ก.ค. 2562

26/07/2019

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา # 26 ก.ค. 2562

28/06/2019

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล # 25 มิ.ย. 2562

28/06/2019

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล # 19 มิ.ย. 2562