คลังภาพปีงบ61

27/09/2018

หารือ Content และเทคนิค (Safety and Risk Management Guidelines for Mahidol University Student) สำหรับ WE Mahidol Application # 27 ก.ย. 2561

27/09/2018

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง เข้าหารือแนวทางการดำเนินการด้าน BCM สำหรับพันธกิจด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล # 26 ก.ย. 2561

14/08/2018

การบรรยายเนื้อหาให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU BCM) หน่วยงานกองกิจการนักศึกษา # 7 ส.ค. 2561

06/08/2018

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร # 23 ก.ค. 2561

06/08/2018

การประชุมการบริหารความต่อเนื่องสำนักงานอธิการบดี (BCM OP) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2561 # 20 ก.ค. 2561

11/07/2018

Risk Clinic “Conflict of Interest & Fraud” # 27 มิ.ย. 2561

27/06/2018

การบรรยายให้ความรู้ การบริหารจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย # 22 พ.ค. 2561

27/06/2018

การบรรยายให้ความรู้ การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว # 16 พ.ค. 2561

27/06/2018

การบรรยายให้ความรู้ การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย # 8 พ.ค. 2561