คลังภาพปีงบ60

20/09/2017

เข้าร่วมทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 # 31 ส.ค. 2560

11/09/2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล # 4 ส.ค. 2560

09/08/2017

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน # 20 ม.ค. 2560

09/08/2017

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง # 16 มิ.ย. 2560

09/08/2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 #5 ม.ค. 2560

09/08/2017

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) # 1 ธ.ค. 2559

09/08/2017

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าร่วมงาน ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน MQF2016 # 29 พ.ย. 2559

09/08/2017

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช # 27 ต.ค. 2559

08/08/2017

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา # 27 ก.ค. 2560