คลังภาพปีงบ59

09/08/2017

โครงการบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต(BCM) # 11 ส.ค. 59

09/08/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 # 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 59

09/08/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 4 # 24-25 พ.ค. 59

09/08/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3 # 17-18 พ.ค. 59

09/08/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 # 10-11 พ.ค. 59

09/08/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 # 3-4 พ.ค. 59

09/08/2017

โครงการอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง สำหรับเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน (RM-Basic)” รุ่นที่ 2 # 17 มี.ค. 59

09/08/2017

โครงการอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง สำหรับเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน (RM-Basic)” รุ่นที่ 1 # 16 มี.ค. 59

09/08/2017

โครงการอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง COSO for Executive มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีงบประมาณ 2559 # 3มี.ค.2559 รุ่นที่ 2