คลังภาพปีงบ58

26/03/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 57 # 26 ส.ค. 2558

26/03/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 56 # 6 ก.ค. 2558

26/03/2018

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA-EdPEx)สำหรับผู้บริหารระดับสูง # 1 พ.ค. 58

26/03/2018

โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่1 # 17 เม.ย. 2558

26/03/2018

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงเดินสายแจกของขวัญปีใหม่ 2558

26/03/2018

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าร่วมงาน ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน #18 ธ.ค. 2557

26/03/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่3 # 8 ธ.ค. 2557

26/03/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” BCM #25.พ.ย.57

18/01/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” BCM #24 พ.ย.57