คลังภาพปีงบ56

02/07/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 47 # 23 ก.ย. 2556

02/07/2018

ปฏิบัติการซ้อมแผนความต่อเนื่อง (BCM) ครั้งที่ 1 # 26 ส.ค. 56

02/07/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 46 # 26 ส.ค. 2556

02/07/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่2 # 2 ส.ค. 2556

02/07/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 45 # 8 ก.ค. 2556

02/07/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่1 # 2 ก.ค. 2556

02/07/2018

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนความต่อเนื่อง # 15 มิ.ย. 2556

02/07/2018

การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย # 12 มิ.ย. 2556

02/07/2018

การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ # 22 พ.ค. 2556