คณะเภสัชศาสตร์
26/04/2018
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
26/04/2018

คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.15 – 12.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมผู้บริหาร ร่วมกันการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กับคณะวิทยาศาสตร์