การนับระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาทางปกครอง
18/09/2017

การยื่นฟ้องคดีปกครองที่มีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับเป็นอย่างเดียวกับคดีก่อน เป็นกรณีฟ้องคดีซ้ำซ้อนกัน