เมื่อได้รับความไม่เป็นธรรมจากการกระทำ/คำสั่งของผู้บังคับบัญชา จะใช้สิทธิได้อย่างไร
26/09/2017

กรณีเป็นเพียงสั่งย้ายสถานที่ทำงาน โดยมิได้ลดตำแหน่งของผู้ถูกย้าย

Comments are closed.