แหล่งนันทนาการทางน้ำ
12/07/2018
ลานจอดรถชั่วคราว P1
12/07/2018

MU Salaya Park

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ติดกับหอพักพยาบาลรามามธิบดี

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 3200 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม) หากจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังต้องได้รับอนุญาตจากทางหอพักพยาบาลรามาธิบดี