แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
05/04/2019
ประกาศ เรื่อง การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์
03/07/2019

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ในอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

             ติดต่อสอบถามและรับรายละเอียดข้อเสนอ ณ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562              ถึง 26 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 9.00 – 16.00 น.  โดยนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองสำเนาโดยกรรมการ          ผู้มีอำนาจมาเเสดงด้วย ในกรณีมอบหมายให้ติดต่อขอรับซองต้องเเสดงหลักฐานชัดเจนว่าได้รับมอบหมายอำนาจมาแทน

  • กำหนดฟังคำชี้เเจงในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

  • กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น.

อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่นี่ !!!