ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170