รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมกราคม 2559

Global-Risks-Report-2016-11th-Edition
01/08/2017
รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม 2559
02/08/2017

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมกราคม 2559

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมกราคม 2559

1. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย ในเดือนมกราคม 2559 แรงส่งของเศรษฐกิจไทยมีทิศทางแผ่วลง สาเหตุหลักมาจากปัจจัยชั่วคราวที่เริ่มหมดไป