การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วาระยุทธศาสตร์)