ศาลาแปดเหลี่ยมด้านข้างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
12/07/2018
ทางเดิน Cover Way
12/07/2018

ลานเป็ดขาว

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ด้านหน้าคณะกายภาพบำบัด

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 4,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 50 แอมป์ ได้ 1 ชุด