ศาลาแปดเหลี่ยมด้านข้างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
12/07/2018

สนามหญ้าด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ขนาดพื้นที่ : 10,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 70 แอมป์ ได้ 2 ชุด , มีระบบสปริงเกอร์