อื่นๆ

22/06/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2563

23/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2562

   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดรับของขวัญ หรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562