มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2562
23/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2563

                                                   

                                                    ภาษาไทย                                                                                                                                ภาษาอังกฤษ

                  

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดรับของขวัญ หรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)