Announcement for Erasmus Mundus Scholarship 2023/2024
23/02/2023
The Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program 2023
25/05/2023

 

📣 สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักศึกษาค่ะ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (Center for Language Education and Cooperation – CLEC ) กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดจัด

การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา 🔹”สะพานสู่ภาษาจีน” 🔹ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

☑️ หัวข้อสุนทรพจน์ “One world, One family”

💡คุณสมบัติผู้แข่งขัน
1. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. อายุระหว่าง 18-30 ปี
3. ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย ถึง 2 ครั้งติดต่อกันมา
4. มีสัญชาติไทย (ไม่มีญาติสายตรงที่มัสัญชาติจีน)

📌 การแข่งขันรอบคัดเลือก (ออนไลน์) วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2566
💠การสอบข้อเขียน (120 นาที) 100 ข้อ 50 คะแนน
💠การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน (การแนะนำตนเองและการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน)
💠ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 30 อันดับแรกจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย

🗓 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2566 นี้

🌐 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร https://bit.ly/3nqJbmv