รายงานแนวโน้มธุรกิจ* ตุลาคม 2559 Business Outlook Report