เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย

Global Economic Prospects 2016
02/08/2017
คลัสเตอร์สำคัญ ปี 2554-2559
02/08/2017

เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จังหวัด