คู่มือแนวทางปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ฉบับประชาชน

CYBER THREATS 2014
01/08/2017
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง
01/08/2017

คู่มือแนวทางปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ฉบับประชาชน

คู่มือ Cyber Security ฉบับประชาชน

ปัจจุบันเรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กันแทบทุกคนแล้ว แถมในอนาคตอันใกล้ยังอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้เพิ่มอีกคนละหลายๆ ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นของติดตัว ของใช้ใหญ่ๆ ไฟฟ้า หรือระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน จนเรียกกันว่าเป็น “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Internet of Things)