คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26/04/2018
คณะวิทยาศาสตร์
26/04/2018

คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  เวลา 8.00 – 9.45 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมผู้บริหาร ร่วมกันการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กับคณะเภสัชศาสตร์