การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ
29/07/2020
เอกสารประกอบการประชุม-ชี้แจงแนวทางการดำเนินการกับเงินลงทุนของส่วนงาน ปีงบฯ2564
11/11/2020

ข้อมูลร้านค้า พื้นที่ศาลายา

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลร้านค้าที่อยู่ในการกำกับดูแล พื้นที่ศาลายา

 

กรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง

 

email : sirirat.ram@mahidol.ac.th

 

ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

โดยคุณศิริรัตน์ รามรินทร์ โทร 02-849-6095 เป็นผู้ประสานงาน

 

ฟอร์มข้อมูลร้านค้า