นายศิริพงศ์ ทรัพย์อุดม

ผู้จัดการ

02-849-4500 ต่อ 4128


siripong.sap@mahidol.ac.th

นางสาวนุจรี เขียวเพกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-4500 ต่อ 4128


nutjaree.kea@mahidol.ac.th

นางสาวนันทนัช แสงมงกุฏ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-4500 ต่อ 4128


nuntanuch.san@mahidol.ac.th

นายสุชาญ พรฉัยยา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-849-4500 ต่อ 4126


suchan.pon@mahidol.ac.th

นายบัลลือศักดิ์ เทียมศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-849-4500 ต่อ 4126


banluesak.tia@mahidol.ac.th

นายวีระวัฒน์ แย้มผกา

พนักงานธุรการ

02-849-4500 ต่อ 4216


werawat.yam@mahidol.ac.th