อาคาร B และ C

(Benjamas & Chaba)

ห้องพักสำหรับบุคลากร

อัตราค่าบำรุงห้องหักแบบห้องชุด ตามเรตเงินเดือน คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำสัญญา Here!!