Infographic

INFOGRAPHIC

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง นอนดึก – พักผ่อนไม่เพียงพอ เสี่ยง! อ้วน หน้าแก่ สุขภาพย่ำแย่ และตายไว!!

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง เตรียมพร้อม 7 วิธีปลอดโรคและอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง เตรียมพร้อมรับมือกับหน้าร้อนที่จะมาเยือน

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง 7 ภัยร้ายช่วงเทศกาลปีใหม่

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง ระวังภัยร้ายรอบตัวสำหรับผู้หญิงในทุกสถานการณ์

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของนักแชร์บนโลกโซเชียล!!

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง เล่นมือถือในที่มืด ระวังเสี่ยงตาบอดตลอดชีวิต

07/08/2017

โปสเตอร์เรื่อง อีโบลา ไวรัสมรณะ